Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα φροντιστήρια «η μάθηση»:

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας

Οι έμπειροι καθηγητές

Τα ολιγομελή τμήματα

Η ομοιογένεια των τμημάτων

Η οργάνωση και ο προγραμματισμός της ύλης

Οι συνεχείς επαναλήψεις

Τα επαναλαμβανόμενα εβδομαδιαία διαγωνίσματα

Το ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα

Η εμψύχωση των μαθητών

Η άριστη συνεργασία με μαθητές και γονείς

Η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών σε ό,τι αφορά τις εκάστοτε αλλαγές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

Η επιστημονική και υπεύθυνη καθοδήγηση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού

 

Στην εκπαιδευτική μας διαδικασία περιλαμβάνονται:

διαγνωστικά τεστ
μαθήματα σε ομάδα
τρόπος μελέτης
εξετάσεις & διαγωνίσματα
καλή οργάνωση χρόνου
οδηγοί επανάληψης
επαναληπτικές μαθήματα